คำศัพท์てんてん & まる 2

posted on 22 Oct 2012 10:36 by bonustsushi
 
 

まど หน้าต่าง

 

ばら ดอกกุหลาบ

 

びん ขวด

 

ぶた หมู

 

なべ หม้อ

 

ぼく ผม(ผู้ชายเรียกแทนตัวเอง)

 

かんぱい ชนแก้ว(สำนวน)

 

えんぴつ ดินสอ

 

てんぷら เทมปุระ

 

ぺこぺこ หิว

 

さんぽ เดินเล่น

Comment

Comment:

Tweet