คำศัพท์てんてん & まる

posted on 22 Oct 2012 10:35 by bonustsushi
 
 

がか จิตรกร

 

かぎ กุญแจ

 

かぐ เครื่องเรือน

 

げた รองเท้าเกี๊ยะ

 

ごはん ข้าว

 

ざる ตะแกรง กระชอน

 

じこ อุบัติเหตุ

 

みず น้ำ

 

かぜ ลม

 

かぞく ครอบครัว

 

だるま ตุ๊กตาล้มลุก

 

ちぢむ หด

 

こづつみ พัสดุ

 

でんわ โทรศัพท์

Comment

Comment:

Tweet