ฮิรางานะ ま - よ

posted on 21 Jun 2012 19:34 by bonustsushi
 
 
 
 
ต่อจาก ฮิรางานะ な - ほ น้าา
 
 
yw67VI.jpg [500x210px] ฝากรูป

Comment

Comment:

Tweet

ยินดีได้รู้จัก สมัยป้าเรียน ปวช.
เรียนญี่ปุนด้วย ตอนนี้คืนครูไปหมดฮาาา

#1 By ปิยะ99 on 2012-06-27 15:14